Simafri

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vzhledem k vývoji nových komunikačních nástrojů je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně soukromí. Proto jsme odhodláni respektovat důvěrnost osobních údajů, které shromažďujeme.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme následující informace:

Osobní údaje, které shromažďujeme, se shromažďují prostřednictvím formulářů a prostřednictvím interaktivity vytvořené mezi Vámi a našimi webovými stránkami. K shromažďování informací o Vás také používáme, jak je uvedeno v následující části, soubory cookie a / nebo protokoly.

Formuláře

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pomocí formulářů, konkrétně:

Soubory protokolu a souborů cookie

Shromažďujeme určité informace prostřednictvím souborů protokolu a souborů cookie. Jedná se zejména o následující informace:

Použití těchto souborů nám umožňuje:

Právo odmítnutí a odstoupení od smlouvy

Zavazujeme se, že Vám poskytneme právo na vznesení námitek a odvolání ohledně Vašich osobních údajů.

Právo odmítnout je chápáno jako možnost nabízená uživatelům internetu odmítnout použití jejich osobních údajů pro určité účely uvedené při sběru.

Právo na odstoupení od smlouvy se rozumí možnost nabízená uživatelům internetu požadovat, aby jejich osobní údaje již nebyly uvedeny například v distribučním seznamu.

Pro uplatnění těchto práv můžete napsat na:

Somme Group Ltd
24 Saint Georges Street
Port louis
Mauricius
E-mail: [email protected]

Oprávnění k přístupu

Zavazujeme se uznat Vám oprávnění na přístup a opravu osobních údajů, nebo dokonce smazání informací, které se Vás týkají.

Pro uplatnění těchto práv můžete napsat na:

Somme Group Ltd
24 Saint Georges Street
Port louis
Mauricius
E-mail: [email protected]

Bezpečnost

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány v bezpečném prostředí. Lidé, kteří pro nás pracují, jsou povinni respektovat důvěrnost Vašich informací.

Pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů používáme následující opatření:

Zavazujeme se udržovat vysoký stupeň důvěrnosti zahrnutím nejnovějších technologických inovací, abychom zajistili důvěrnost Vašich transakcí. Protože však žádný mechanismus nenabízí maximální zabezpečení, při používání internetu k přenosu osobních údajů vždy existuje riziko.

Poskytujeme služby zákazníkům ve 42 zemích

Choose your language or country